ตอนที่ 2 : ญินและไสยศาสตร์มีอยู่จริง เมื่อพูดถึงเรื่องญ […]


ตอนที่ 1 : ความหมายและวิธีการที่นักไสยศาสตร์ใช้เรียกญิน […]