ยิ้ม…= บริจาคทาน

ความสุข… เกิดจาการเริ่มให้เล็กๆ . ยิ้ม = บริจาคทา […]

ความสุข…
เกิดจาการเริ่มให้เล็กๆ
.
ยิ้ม = บริจาคทาน
#WhiteSocial

Leave a Comment