แท้จริง! อัลลอฮฺนั้นทรงรู้สิ่งที่ซ่อนเร้นทั้งหลาย

FacebookTwitterGoogle PlusLine

Leave a Comment