บางที เรื่องร้ายๆ (บททดสอบ) ที่อัลลอฮฺให้เราได้ประสบนั้ […]


1.ละหมาดคนตาย 2.เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติ 3.กล่าวสรรญเสริ […]


  ตลอดเวลาทั้งชีวิต จะมาพร้อมกับความสุข ความทุกข์ […]


“จงยืนหยัด” และเดินอยู่ในเส้นทางแห่งสัจธรรม […]


การมองสิ่งต้องห้าม เป็นเหตุให้หัวใจตายด้าน เร็วกว่าการฟ […]


สิ่งที่น่ากลัวที่สุด คือ การที่เราเคยชินกับการทำบาป จนร […]


บางทีคนที่ไม่ได้พูด เขาไม่ได้ไม่รู้ แต่เขาฉลาดพอที่จะรู […]


บางทีคนที่ไม่ได้พูด เขาไม่ได้ไม่รู้ แต่เขาฉลาดพอที่จะรู […]