ท่านจะดีแค่ไหน ก็ยังมีคนไม่ชอบท่าน ขนาดมะลาอีกะห์ ก็ยัง […]


อย่าโต้เถียงเพื่อเอาชนะกัน ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม การอวด […]


หากท่านต้องการจะรู้ว่า ท่านคิดดีกับอัลลอฮฺมากแค่ไหน ก็จ […]