ฟะตะหฺยันการปรองดองระดับชาติเป็นหนทางเดียวสู่อิสรภาพ ใน […]


ผู้แทนคูเวตไล่ผู้แทนอิสราเอลออกจากที่ประชุมสหภาพรัฐสภา […]