นายกฯ ปาเลสไตน์หารือผู้แทน UN ประเด็นปรองดองในประเทศ นา […]


ชาวโซมาเลีย 40 คนที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดในกรุงโมกาดิชูถ […]