ละเมิดสิทธิมนุษยชนรายวัน
แต่ไม่มีใครทำอะไรได้…

#WhiteInfo

Leave a Comment